Liha Hietanen Oy:n
Henkilötietolain 10§ mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterin pitäjä

Liha Hietanen Oy
Pääkkösentie 59
38200 Sastamala

2. Rekisterin nimi

Liha Hietasen asiakasrekisteri

3. Henkilötietojen käsittelytarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Liha Hietasen liiketoimintaan liittyvien asiakassuhteiden,
palveluiden ja tuotteiden ylläpitäminen ja kehittäminen. Tämän lisäksi asiakasrekisteriä pidetään lakiin
perustuvien ja viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten velvoitteiden hoitaminen.

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää asiakkaan perustiedot: nimen, osoitteen, puhelinnumeron sekä tilaustiedot- ja ehdot.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaiden tiedot saadaan tilaussopimuksen yhteydessä sekä tilausprosessin eri vaiheissa.

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja voidaan luovuttaa ja siirtää Liha Hietasen alihankkijoiden tai yhteistyökumppanien käyttöön henkilötietolain
sallimissa rajoissa. Tietoja voidaan luovuttaa myös viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa. Tietoja ei luovuteta
Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

7. Rekisterin suojaus ja säilytys

Kirjallisia sopimuksia, tulosteita ja muita asiakirjoja säilytetään yhtiön lukituissa tiloissa. Sähköinen
asiakasrekisteri on suojattu salasanoilla ja rekisteriä käyttävien henkilöiden käyttäjäoikeudet on rajattu
henkilön tehtävien mukaan. Rekisteriin pääsevät henkilöt ovat erikseen rajattu niin Liha Hietasessa kuin sen
käyttämien alihankkijoiden sekä yhteistyökumppanien yrityksissä. Rekisteritiedot kopioidaan säännöllisesti varmuuskopioiksi.